Skip Navigation

Wybierz język

KLOCKI HAMULCOWE I TARCZE – NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY

Pobierz PDF

ZARYSOWANA POWIERZCHNIA

trouble-tracers-cv-scoredsurface
WYGLĄD

Tarcza posiada zarysowaną powierzchnię.

PRZYCZYNA

Zamontowane klocki są wykonane z materiału ciernego, który jest zbyt szorstki dla tarczy lub nowe zestawy klocków są zamontowane na zbyt zużytych tarczach.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
  W razie potrzeby wymienić tarczę.
 • Sprawdzić jakość zastosowanych części zamiennych.

NIEBIESKIE SMUGI

trouble-tracers-cv-bluestripes
WYGLĄD

Niebieskie smugi na tarczy wskazujące na zmiany fizyczne spowodowane przegrzaniem.

PRZYCZYNA

Intensywne używanie hamulców przez długi czas lub nieprawidłowe hamowanie podczas zjazdu.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Przegrzanie tarczy hamulcowej, które może prowadzić do odkształcenia i spękania powierzchni.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarczy i klocków hamulcowych.
 • Podczas pierwszych 250 km po wymianie należy unikać gwałtownego hamowania, aby umożliwić prawidłowe dotarcie świeżo zamontowanych elementów.

PĘKNIĘCIA

trouble-tracers-cv-degreecrack
WYGLĄD

Na powierzchni tarczy znajdują się spękania 1. i 2. stopnia.

PRZYCZYNA

Zbyt intensywne używanie hamulców na skutek typu trasy lub przewożonego ładunku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Możliwe nieoczekiwane mechaniczne uszkodzenie tarczy, szczególnie w przypadku spękania 2. stopnia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarczy i klocków hamulcowych, szczególnie w przypadki spękania 2. stopnia, gdy jedno z pęknięć przechodzi od krawędzi zewnętrznej do wewnętrznej.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

ZANIECZYSZCZONY KLOCEK

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
WYGLĄD

Zanieczyszczony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenie na skutek oleistych substancji lub rozpuszczalnika.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i możliwe nierównomierne hamowanie.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić tarcze na całej osi.
 • Ustalenie, czy nie ma wycieku płynu z piasty lub części znajdujących się w pobliżu.

ZESZKLONY KLOCEK

trouble-tracers-cv-glazedpad
WYGLĄD

Zeszklony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNA

Bardzo mała siła hamowania, tj. używanie hamulców przy niskiej prędkości i przy niskim nacisku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, można przywrócić prawidłowy stan powierzchni poprzez umiarkowane/silne hamowanie, w przeciwnym razie należy wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.

ODERWANY MATERIAŁ CIERNY

trouble-tracers-cv-detachedfriction
WYGLĄD

Oderwany materiał cierny.

PRZYCZYNA

Możliwe nadmierne obciążenie lub mocne hamowanie, oraz dobór nieodpowiednich części.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • Mimo zamontowanego wskaźnika zużycia konieczne jest sprawdzanie stanu klocka przy każdej standardowej wizycie w warsztacie oraz/lub co sześć miesięcy.

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE (KLOCEK HAMULCOWY)

trouble-tracers-cv-unevenwear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka hamulcowego.

PRZYCZYNA

Jeden z zacisków uległ zablokowaniu lub nie powraca do pozycji spoczynkowej.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNA

Wysoka temperatura pomiędzy szczęką hamulcową i tarczą w mokrych warunkach.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-cv-surfacecracks
WYGLĄD

Klocek z pękniętą powierzchnią materiału ciernego.

PRZYCZYNA

Nadmierne obciążenie lub wysoka temperatura materiału ciernego.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Możliwe odłączenie materiału ciernego powodujące spadek skuteczności hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działania zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

NADMIERNE ZUŻYCIE

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
WYGLĄD

Nadmierne zużycie tarczy i klocków.

PRZYCZYNA

Możliwe zanieczyszczenie materiału ciernego piaskiem, błotem lub ziemią albo niepełny powrót zespołu zacisku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Nadmierne zużycie jednego lub kilku klocków hamulcowych w wyniku uszkodzenia, jeśli klocek nie był wyposażony w czujnik zużycia.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE (OŚ KLOCKÓW)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
WYGLĄD

Klocki na tej samej osi odznaczają się nierównomiernym zużyciem.

PRZYCZYNA

Nieprawidłowy powrót jednego zacisku na tej samej osi.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Jeśli jest to oś kierunkowa, ta usterka może powodować utratę stabilności pojazdu podczas zwalniania hamulca.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działanie zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka

PRZYCZYNA

Klocek hamulcowy uległ zablokowaniu w zacisku w rezultacie czego pozostaje w styczności z tarczą, powodując nadmierny wzrost temperatury klocka

SPOSÓB USUNIĘCIA

Powierzchnia klocka może ulec zeszkleniu, ograniczając skuteczność hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Ustalić przyczynę zablokowania zacisku
 • Przegląd zacisku
 • Wymienić zestaw klocków hamulcowych

ZARYSOWANA POWIERZCHNIA

trouble-tracers-cv-scoredsurface
WYGLĄD

Tarcza posiada zarysowaną powierzchnię.

PRZYCZYNA

Zamontowane klocki są wykonane z materiału ciernego, który jest zbyt szorstki dla tarczy lub nowe zestawy klocków są zamontowane na zbyt zużytych tarczach.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
  W razie potrzeby wymienić tarczę.
 • Sprawdzić jakość zastosowanych części zamiennych.

NIEBIESKIE SMUGI

trouble-tracers-cv-bluestripes
WYGLĄD

Niebieskie smugi na tarczy wskazujące na zmiany fizyczne spowodowane przegrzaniem.

PRZYCZYNA

Intensywne używanie hamulców przez długi czas lub nieprawidłowe hamowanie podczas zjazdu.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Przegrzanie tarczy hamulcowej, które może prowadzić do odkształcenia i spękania powierzchni.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarczy i klocków hamulcowych.
 • Podczas pierwszych 250 km po wymianie należy unikać gwałtownego hamowania, aby umożliwić prawidłowe dotarcie świeżo zamontowanych elementów.

PĘKNIĘCIA

trouble-tracers-cv-degreecrack
WYGLĄD

Na powierzchni tarczy znajdują się spękania 1. i 2. stopnia.

PRZYCZYNA

Zbyt intensywne używanie hamulców na skutek typu trasy lub przewożonego ładunku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Możliwe nieoczekiwane mechaniczne uszkodzenie tarczy, szczególnie w przypadku spękania 2. stopnia.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Konieczna wymiana tarczy i klocków hamulcowych, szczególnie w przypadki spękania 2. stopnia, gdy jedno z pęknięć przechodzi od krawędzi zewnętrznej do wewnętrznej.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

ZANIECZYSZCZONY KLOCEK

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
WYGLĄD

Zanieczyszczony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenie na skutek oleistych substancji lub rozpuszczalnika.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i możliwe nierównomierne hamowanie.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić tarcze na całej osi.
 • Ustalenie, czy nie ma wycieku płynu z piasty lub części znajdujących się w pobliżu.

ZESZKLONY KLOCEK

trouble-tracers-cv-glazedpad
WYGLĄD

Zeszklony materiał cierny klocka.

PRZYCZYNA

Bardzo mała siła hamowania, tj. używanie hamulców przy niskiej prędkości i przy niskim nacisku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, można przywrócić prawidłowy stan powierzchni poprzez umiarkowane/silne hamowanie, w przeciwnym razie należy wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.

ODERWANY MATERIAŁ CIERNY

trouble-tracers-cv-detachedfriction
WYGLĄD

Oderwany materiał cierny.

PRZYCZYNA

Możliwe nadmierne obciążenie lub mocne hamowanie, oraz dobór nieodpowiednich części.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Ograniczenie siły hamowania i typowe odgłosy (piski) podczas hamowania.

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • Mimo zamontowanego wskaźnika zużycia konieczne jest sprawdzanie stanu klocka przy każdej standardowej wizycie w warsztacie oraz/lub co sześć miesięcy.

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE (KLOCEK HAMULCOWY)

trouble-tracers-cv-unevenwear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka hamulcowego.

PRZYCZYNA

Jeden z zacisków uległ zablokowaniu lub nie powraca do pozycji spoczynkowej.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Spadek skuteczności hamowania i możliwe nierównomierne działanie na danej osi podczas hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Należy sprawdzić zaciski hamulców.

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-cv-metalfriction
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego.

PRZYCZYNA

Wysoka temperatura pomiędzy szczęką hamulcową i tarczą w mokrych warunkach.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Zużycie tarczy hamulcowej z typowym odgłosem tarcia metalu podczas hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-cv-surfacecracks
WYGLĄD

Klocek z pękniętą powierzchnią materiału ciernego.

PRZYCZYNA

Nadmierne obciążenie lub wysoka temperatura materiału ciernego.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Możliwe odłączenie materiału ciernego powodujące spadek skuteczności hamowania.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działania zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

NADMIERNE ZUŻYCIE

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
WYGLĄD

Nadmierne zużycie tarczy i klocków.

PRZYCZYNA

Możliwe zanieczyszczenie materiału ciernego piaskiem, błotem lub ziemią albo niepełny powrót zespołu zacisku.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Nadmierne zużycie jednego lub kilku klocków hamulcowych w wyniku uszkodzenia, jeśli klocek nie był wyposażony w czujnik zużycia.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE (OŚ KLOCKÓW)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
WYGLĄD

Klocki na tej samej osi odznaczają się nierównomiernym zużyciem.

PRZYCZYNA

Nieprawidłowy powrót jednego zacisku na tej samej osi.

SPOSÓB USUNIĘCIA

Jeśli jest to oś kierunkowa, ta usterka może powodować utratę stabilności pojazdu podczas zwalniania hamulca.

ROZWIĄZANIE
 • Wymienić klocki.
 • Sprawdzić prawidłowe działanie zacisku.
 • Sprawdzić stan tarczy i jej minimalną grubość.
 • W razie potrzeby wymiana obu tarcz na osi.

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie klocka

PRZYCZYNA

Klocek hamulcowy uległ zablokowaniu w zacisku w rezultacie czego pozostaje w styczności z tarczą, powodując nadmierny wzrost temperatury klocka

SPOSÓB USUNIĘCIA

Powierzchnia klocka może ulec zeszkleniu, ograniczając skuteczność hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Ustalić przyczynę zablokowania zacisku
 • Przegląd zacisku
 • Wymienić zestaw klocków hamulcowych
Powrót