Skip Navigation

Wybierz język

Eco Friction zapewnia skuteczne i ekologiczne hamowanie

file

Firma Ferodo® opracowała gamę bez-miedziowych i nisko-miedziowych materiałów ciernych z wykorzystaniem nowego tribologicznego procesu odwzorowującego. Firmy z całego świata starają się wprowadzać alternatywne materiały cierne jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń prawnych, natomiast Ferodo Eco-Friction™ już teraz osiąga doskonałe wyniki.

Miedź jest kluczowym składnikiem w materiałach ciernych przeznaczonych do klocków hamulcowych o wysokiej wydajności - ogranicza zużycie klocka i tarczy, redukuje poziom hałasu i wibracji oraz stabilizuje właściwości cierne. Ten metal stanowi od 5% do 20% masy materiału ciernego w przypadku typowych bezazbestowych klocków organicznych (Non-Asbestos Organic) i klocków o niskiej zawartości stali stosowanych w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Obecność miedzi w klockach hamulcowych będzie jednak ograniczana i w rezultacie ten materiał może zostać całkowicie wyeliminowany z uwagi na jego negatywny wpływ na środowisko.

Tribologiczny proces analityczny Ferodo® umożliwia zespołom badawczo-rozwojowym firmy tworzenie zestawów danych do każdego surowca, umożliwiając opracowanie odpowiedniego klocka hamulcowego. Bazując na tej wiedzy, firma przeanalizowała 1500 składników i zidentyfikowała alternatywne materiały, które są w stanie zapewnić ten sam poziom odporności na zużycie i charakterystyk ciernych w tym samym zakresie temperaturowym.

Opracowywanie tych kompleksowych danych oznacza, że Ferodo® jest w stanie stworzyć w krótszym czasie materiały cierne o wyższej wydajności. Firma jest obecnie w stanie zastąpić składnik o wysokiej funkcjonalności, jakim jest miedź, w znacznie krótszym czasie niż konkurencja.

Nie ma jednego materiału, który może zastąpić miedź. Materiał cierny klocków hamulcowych składa się z od 20 do 30 różnych składników, przy czym każdy z nich pełni różne funkcje. Gama Ferodo Eco-Friction™ wykorzystuje pełny asortyment materiałów, takich jak: siarczki metali, minerały, składniki ścierne, włókna, składniki ceramiczne oraz różne typy grafitu aby móc osiągnąc te same właściwości w zakresie odporności na zużycie i charakterystyk ciernych jak klocki zawierające miedź.

Prawo w niektórych stanach USA wymaga stopniowego usuwania miedzi z klocków hamulcowych, poczynając od ograniczenia jej zawartości do mniej niż 5% całkowitej masy klocka, aż do osiągnięcia ostatecznej procentowej zawartości poniżej poziomu 0,5%. Obecnie producenci pojazdów wymagają systemów hamulcowych z regulowaną zawartością miedzi, czyniąc materiały alternatywne standardem dla przyszłych pojazdów na wielu rynkach. Firma Ferodo® już dzisiaj zawarła umowy z klientami z Ameryki Północnej i Europy na dostarczanie nisko-miedziowych i bez-miedziowych klocków hamulcowych Eco-Friction™.

Pozostałe artykuły
ładowanie...